Kde je možné zboží koupit?

Společnost Stanley Black & Decker prodává zboží výhradně prostřednictvím distribučních partnerů. Seznam doporučených distribučních partnerů naleznete v menu KDE KOUPIT. Mezi distribuční partnery patří nářaďové řetězce, železářství, stavebniny, prodejny instalačního materiálu a internetové obchody. Ne všichni distributoři nabízejí kompletní sortiment zboží. Pro bezproblémový nákup zvoleného sortimentu doporučujeme provést nákup u uvedených doporučených obchodních partnerů přes jejich e-shop nebo si zavolat na prodejnu a ověřit dostupnost zboží.

Jak řešit záruční nebo pozáruční reklamaci?

Záruční reklamaci je třeba primárně řešit přes obchod, kde bylo zboží zakoupeno. Alternativně je možné kontaktovat přímo záruční a pozáruční servis, kterým je společnost BAND SERVIS CZ s.r.o., K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, tel. 577 008 550, 577 008 551, e-mail: bandservis@bandservis.cz, www.bandservis.eu. K reklamaci je zapotřebí dodat: kompletní reklamované zboží včetně příslušenství, kopii daňového dokladu a v případě, že zboží zasíláte poštou, tak i průvodní dopis, ve kterém bude popsaná závada.

Pro pozáruční servis je nutné kontaktovat přímo společnost BAND SERVIS a domluvit se na způsobu řešení. BAND SERVIS je také schopen zajistit některé náhradní díly, které nejsou standardně v prodeji.

Více informací k záručnímu a pozáručnímu servisu najdete v menu SERVISNÍ MÍSTA.

Je prodloužená záruka na elektronářadí STANLEY FATMAX platná i v případě, že je uživatelem podnikatel (živnostník nebo firma) a produkt je používán pro podnikatelskou činnost?

Ano. Pro všechny modely elektrického nářadí STANLEY® FATMAX® nabízíme za předpokladu online registrace výrobku na stránkách www.STANLEY.eu/3, která je provedena do 4 týdnů od zakoupení, tříletou záruku výrobce vztahující se na výrobní a materiálové vady. Prodloužená záruka platí pro uživatele z řad spotřebitelů (domácí použití) i pro podnikatele (živnostníky a firmy), a to také v případě, že budou nářadí používat pro svou podnikatelskou činnost. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

V nepravděpodobném případě, že by se Vaše nářadí stalo vadným v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady do 3 let od zakoupení, garantujeme bezplatnou výměnu nebo opravu všech vadných dílů, nebo dle našeho uvážení bezplatnou výměnu produktu za nový produkt za předpokladu, že:

– Produkt je zaregistrován na www.stanley.eu/3 do 4 týdnů od zakoupení.

– Produkt nebyl použit v rozporu s pokyny v návodu k použití výrobce.

– Výrobek vykazuje pouze obvyklé známky opotřebení.

– Opravy nebyly provedeny neoprávněnými osobami.

– Produkt je vrácen kompletně se všemi originálními součástmi.

– Výrobek je označen značkou CE.

– Při odeslání do autorizovaného servisu je předložena kopie dokladu o koupi a dále příslušný certifikát o prodloužené záruce s uvedením unikátního kódu, který si vygenerujete v MySTANLEY – Moje výrobky – Prodloužená záruka – Tisk.

– Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky nebo příslušenství spotřebního charakteru a nevylučuje povinnost uživatele udržovat nebo kalibrovat výrobek v případě potřeby.

– Baterie a nabíječky jsou z prodloužené záruky 3 roky vyloučeny.

Jak je to se zárukou na akumulátory?

Akumulátory se řadí se do kategorie spotřebního zboží s omezenou životností. Akumulátory není možné registrovat na prodlouženou 3letou záruku. Je rozdíl v pojmech „záruční doba“ a „životnost“ produktu. Životnost produktu může být kratší než záruční doba. Produkt může běžným opotřebením ztrácet některé původní vlastnosti. Obecně se záruka nevztahuje na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění / v rámci obchodního zákoníku je tato skutečnost součástí záručních podmínek výrobce). Opotřebení akumulátorů běžným užíváním spadá do této kategorie. Běžný počet nabíjecích cyklů u akumulátorů STANLEY FATMAX udávající životnost akumulátoru je 900 – 1200, což znamená řadu let spolehlivého užívání. Uvedený počet cyklů ale neznamená, že se akumulátor po dosažení této hodnoty stane nefunkční. I po dosažení maximálního počtu cyklů bude akumulátor stále fungovat, bude ale ztrácet kapacitu a tím se bude zkracovat doba provozu na jedno nabití. U akumulátorů je běžné, že po dobu životnosti postupně s dobou používání, v závislosti na počtu nabíjecích cyklů, jeho stářím a v závislosti na teplotě uskladnění akumulátorů (v ideálních podmínkách by se optimální teplota prostředí měla blížit pokojové teplotě a v žádném případě ne teplotě blízké bodu mrazu nebo vysoké teplotě nad 30°C) postupně klesá doba provozu na jedno nabití akumulátoru, známá jako „ztráta kapacity“. U Li-Ion technologie akumulátorů je záležitost postupné ztráty kapacity poměrně vyřešena, ale přesto není možné se jí vyhnout. Z tohoto důvodu držíme na akumulátory záruku 1 rok a pokud se v této době objeví opodstatněný důvod k reklamaci, přičemž je zjevné, že nedošlo k poškození akumulátoru vlivem poškození nárazem nebo politím tekutinou a jeho stav odpovídá běžnému používání, ve většině případů akumulátory vyměňujeme. Akumulátory, které jsou reklamovány déle než 1 rok od zakoupení, přičemž se reklamace týká ztráty kapacity nebo sníženého celkového výkonu akumulátoru, jsou servisem posuzovány z hlediska výraznějšího rozdílu mezi posuzovaným reklamovaným akumulátorem a běžným stavem akumulátoru (běžnou kapacitou a běžnou dobou provozu stroje na jedno nabití akumulátoru) odpovídající běžnému opotřebení při zohlednení stáří akumulátoru, přičemž servis při posuzování oprávněnosti reklamace akumulátoru provádí jeho hloubkovou diagnostiku, kdy měří mimo jiné kapacitu posuzovaného akumulátoru při plném nabití. V každém případě servis během záruční doby uznává výrobní a materiálové vady, které jsou posuzovány nezávisle na stavu opotřebení.

Jak skladovat Li-Ion akumulátory?

Li-Ion akumulátory je vhodné skladovat v suchém prostředí, ideálně se stabilní teplotou v rozmezí 15 – 20 °C. Teplota pod +10 °C již způsobuje ztrátu kapacity, naopak teplota nad +30 °C již má negativní vliv na životnost. Z těchto důvodů není vhodné akumulátory skladovat v půdních prostorách nebo v zimním období v místnostech bez topení nebo jen se základní temperací proti mrazu. Akumulátory je třeba skladovat v nabitém stavu. Pokud nebudeme akumulátorový stroj delší dobu používat, je vhodné akumulátor ze stroje vyjmout a skladovat odděleně. Nebezpečím pro akumulátor jsou ovšem nejen nízké nebo vysoké teploty, ale také voda a vzdušná vlhkost. Nevhodný způsob skladování může akumulátor nenávratně poškodit nebo snížit jeho kapacitu.

Při větší skokové změně teploty, zvláště v zimním období, není vhodné akumulátory skokově ohřívat, ale při pokojové teplotě počkat na postupné vyrovnání teploty. Velmi nebezpečné je akumulátory ohřívat na horkém topení nebo dokonce nedaleko otevřeného ohně, protože vystavení Li-Ion akumulátorů teplotám nad 60 °C může vést k explozi nebo požáru, který je velmi obtížné uhasit.

Výhodou Li-Ion akumulátorů je, že netrpí paměťovým efektem, proto je možné je bezproblémově nabíjet i v částečně vybitém stavu. Naopak Li-Ion akumulátorům vadí úplné vybíjení, proto jsou stroje poháněné Li-Ion akumulátory vybaveny bezpečnostní elektronikou, která akumulátor chrání před úplným vybitím. Za normálních podmínek Li-Ion akumulátory ve srovnání se staršími technologiemi netrpí samovybíjením, podmínkou je však skladování a používání v teplotách blížících se pokojové teplotě. K částečnému samovybíjení dochází již při teplotách pod +15°C. I z tohoto důvodu je vhodné provést uskladnění akumulátoru až po jeho nabití.