Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti Stanley Black & Decker

Poslední aktualizace: 27. září 2018

Rozsah
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace shromážděné, použité a zveřejněné společností Stanley Black & Decker, Inc. a jejími přidruženými společnostmi (společně označované jako „Stanley Black & Decker“) v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme:
• Prostřednictvím našich webových stránek, mikrostránek, mobilních stránek, které provozujeme, ze kterých přistupujete k těmto Zásadám ochrany osobních údajů („Stránky“), Prostřednictvím našich softwarových aplikací zpřístupněných k použití v počítačích a mobilních zařízeních nebo jejich prostřednictvím („Aplikace“),
• Prostřednictvím našich stránek sociálních médií a aplikací, které kontrolujeme, ze kterých přistupujete k těmto Zásadám ochrany osobních údajů (společně označované jako naše „Stránky sociálních médií“),
• Prostřednictvím e-mailových zpráv ve formátu HTML, které vám zasíláme a které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů,
• Offline, například když navštívíte naše obchody nebo prodejní stánky, obchodní výstavu nebo zadáte objednávku nebo žádost o telefonickou podporu.

Společně považujeme Stránky, Aplikace, Stránky sociálních médií a offline činnosti za „Služby“.

Upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jakékoli informace zpracovávané společností Stanley Black & Decker v roli poskytovatele služeb jménem obchodního partnera nebo zákazníka, například když takováto strana poskytuje informace o svých vlastních zákaznících nebo zaměstnancích. Společnost Stanley Black & Decker zpracovává tyto informace v souladu s pokyny daného obchodního partnera nebo zákazníka a příslušnými právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů odpovídají na následující otázky:

1. Jaké Osobní údaje o Vás společnost Stanley Black & Decker shromažďuje?
2. Jak používáme Osobní údaje, které o vás shromažďujeme?
3. Sdílí společnost Stanley Black & Decker Vaše osobní údaje s třetími stranami?
4. Jaké další informace o Vás společnost Stanley Black & Decker shromažďuje?
5. Jak se naše reklamy zobrazují na jiných webových stránkách a zařízeních a jaké jsou Vaše možnosti?
6. Jaké máte možnosti ovlivnit způsob používání a zveřejňování Vašich Osobních údajů?
7. Jak společnost Stanley Black & Decker zabezpečuje Vaše Osobní údaje?
8. Jak můžete přistupovat ke svým Osobním údajům, měnit je nebo je odstranit?
9. Služby třetích stran
10. Přenos do jiných zemí
11. Doba uchovávání
12. Používání služeb neplnoletými osobami
13. Citlivé informace
14. Platební služby třetích stran
15. Změní se tyto Zásady ochrany osobních údajů?
16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?

1. Jaké Osobní údaje o Vás společnost Stanley Black & Decker shromažďuje?
„Osobní údaje“ jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se vztahují na identifikovatelnou osobu.
Naše společnost a naši poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a kombinovat Osobní údaje o Vás z různých zdrojů včetně následujících:
• Prostřednictvím Služeb, například při registraci k odběru informačních e-mailů, marketingových e-mailů a jiných komerčních elektronických zpráv (např. o plánovaných propagačních akcích, nových produktech atd.), při registraci účtu na přístup k službám (např. když si zaregistrujte své produkty, požádáte o podporu, zúčastníte se našich soutěží, položíte otázku týkající se záruky na produkty), u nákupu nebo prostřednictvím Stránek sociálních médií.
• Z jiných zdrojů. Vaše Osobní údaje získáváme z jiných zdrojů, například následujících:
– Veřejně dostupné databáze, jako je služba LinkedIn nebo místní registry obchodních nebo průmyslových sdružení.
– Společní marketingoví partneři, když s námi sdílejí informace včetně následujících: soukromé marketingové nebo průzkumové databáze.
– Pokud připojíte svůj účet sociálních médií k účtu Služeb, budete s námi sdílet určité Osobní údaje z Vašeho účtu sociálních médií, například Vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů sociálních médií a jakékoli další informace, které mohou být přístupné nebo které nám zpřístupníte, když připojíte svůj účet sociálních médií ke svému účtu Služeb, v závislosti na preferencích/možnostech, které jste si vybrali v rámci svého účtu sociálních médií, nebo vyjádření názorů (např. „Líbí se mi to“), které jste poskytli v rámci našich Stránek sociálních médií.

Všeobecně shromažďujeme následující typy Osobních údajů:
• Vaše jméno
• Poštovní adresa
• E-mailová adresa
• Datum narození
• Telefonní číslo
• Číslo mobilního telefonu
• PSČ, stát/provincie a země
• Jméno uživatele a heslo (související s Vaším účtem)
• Demografické informace (například počet členů domácnosti, země pobytu, věk a pohlaví)
• Informace týkající se průzkumů spokojenosti zákazníků, požadavky zákazníků nebo otázky
• Nákupní návyky a další informace včetně registrace zakoupených produktů
• Zájmy a záliby
• Informace o produktech, které chcete, které se Vám líbí nebo které vlastníte
• Informace o nákupu, informace o objednávce a údaje o platbě
• Odvětví nebo povolání
• Pracovní a obchodní zručnosti a zkušenosti
• Informace o bance (např. pro zvláštní nabídky – náhrada, prodloužení záruky, ceny nebo soutěže)

Na některých Stánkách vám umožňujeme používat svůj osobní účet sociálních médií, na stránkách sociálních médií („Osobní účet sociálních médií“), abyste nám poskytli Osobní údaje, když využíváte určité funkce na našich stránkách. Tyto Osobní údaje můžou zahrnovat následující informace:
• Vaše jméno nebo přezdívka
• Profilový obrázek
• Pohlaví
• Sítě
• ID uživatele
• Seznam přátel a související kontaktní údaje
• Jazyk
• Hlasové záznamy
• Video a fotografie
• Narozeniny
• Vzdělání
• Pracovní historie / profese
• Adresa
• Zájmy/záliby
• Označení „Líbí se mi to“ nebo členství v online skupině
• Země
• Vyjádřené názory (např. odpovědi týkající se spokojenosti s některým z našich produktů)

Je také možné, že budeme moci pokračovat ve shromažďování těchto informací z Vašich Osobních účtů sociálních médií v případě, že tyto informace později změníte.
Vaše Osobní údaje potřebujeme shromažďovat, abychom vám poskytli požadované služby. Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité požadované informace, ale může se stát, že nebudete moci využít některé z funkcí našich Služeb nebo vám nebudeme moci poskytnout Služby. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb poskytnete jakékoli Osobní údaje týkající se jiných osob v souvislosti se Službami, prohlašujete, že máte oprávnění tak učinit, a povolujete nám používat tyto informace v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Jak používáme Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme?
Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, nám pomohou přizpůsobit Vaše zkušenosti s naší společností a naši komunikaci s Vámi a pomáhají nám neustále zlepšovat Vaše zkušenosti s našimi Službami. Naše společnost a naši poskytovatelé služeb používají shromážděné Osobní údaje uvedené výše na následující účely (kromě jiných):
• Poskytování funkcí Služeb a plnění Vašich požadavků včetně následujících činností:
– Založení a zabezpečení přístupu k registrovanému účtu.
– Odpovědi na Vaše otázky a plnění Vašich žádostí, například pokud nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z našich online kontaktních formulářů nebo chatovacích služeb.

Zpracování Vaší objednávky nebo jiných transakcí včetně záruky a registrace produktů, reklamací nebo požadavků a poskytování souvisejících služeb zákazníkům.
– Odeslání administrativních informací, například změny našich smluvních podmínek a zásad.
– Abychom Vám umožnili posílat zprávy jiné osobě, pokud máte o takovouto funkci zájem.

Tyto činnosti budeme vykonávat k řízení našeho smluvního vztahu s Vámi nebo na vykonání kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy nebo na splnění zákonné povinnosti.

Abychom vám poskytli naše informační e-maily nebo jiné marketingové materiály a ulehčili sdílení na sociálních sítích.
– Abychom vám posílali reklamní a marketingové e-maily, textové zprávy a poštovní zásilky s informacemi o našich službách, nových produktech a dalších zprávách o naší společnosti.
– Pro ulehčení funkce sdílení na sociálních sítích, kterou se rozhodnete používat.
– K odesílání seznamu přání Nebo jiných e-mailů Vaším jménem.

Tuto činnost budeme vykonávat s Vaším souhlasem.

• Analýza Osobních údajů pro podnikové výkaznictví a poskytování personalizovaných služeb.
– Abychom vám lépe porozuměli a abychom mohli při Vašem používání našich Služeb přizpůsobit Vaše zkušenosti a poskytnout vám informace nebo nabídky přizpůsobené
Vašim zájmům.
– Abychom lépe porozuměli Vašim preferencím a abychom mohli prostřednictvím našich Služeb poskytovat obsah, který je podle našeho názoru pro vás relevantní a zajímavý.
– Abychom mohli analyzovat nebo předpovídat preference uživatelů a připravit agregované zprávy o trendech v používání našeho digitálního obsahu a vykonávat průzkumy trhu na účely zlepšování našich služeb.

Personalizované služby budeme poskytovat buď s Vaším souhlasem, nebo proto, že máme oprávněný zájem.

• Abychom vám umožnili účast na losováních, soutěžích nebo jiných propagačních akcích.
– Můžeme vám nabídnout příležitost zúčastnit se losování, soutěží nebo jiných propagačních akcí.
– Některé z těchto propagačních akcí mají další pravidla obsahující informace o tom, jak budeme používat a zveřejňovat Vaše Osobní údaje.

Tyto informace používáme na řízení našeho smluvního vztahu s Vámi.

• Agregace nebo anonymizace Osobních údajů.
– Můžeme agregovat nebo anonymizovat Osobní údaje, aby je už nebylo možné považovat za Osobní údaje. Tento postup využíváme na vytváření dalších údajů pro naše
použití, které můžeme použít a zveřejnit k jakémukoli účelu.

• Zabezpečení našich obchodních účelů.
– Na analýzu údajů například na zlepšení efektivnosti našich Služeb.
– Pro účely auditů, k ověření, zda naše interní procesy fungují tak, jak jsou zamýšleny, a jsou v souladu s právními, regulačními nebo smluvními požadavky.
– Pro účely sledování podvodů a zabezpečení, například na zjištění a prevenci kybernetických útoků nebo pokusů o spáchání krádeže identity.
– Na zlepšení a vývoj našich produktů a služeb.
– Na zlepšení, zdokonalování nebo úpravu našich současných produktů a služeb.
– Pro identifikaci trendů používání, například pochopení, které části našich Služeb jsou pro uživatele nejzajímavější.
– Pro jednodušší stahování produktů z trhu.
– Pro zpracování žádostí o zaměstnání.
– Pro určení účinnosti našich propagačních kampaní, abychom mohli naše kampaně přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů.
– K provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například pochopení toho, které části našich Služeb jsou pro naše uživatele nejzajímavější, na základě čehož můžeme soustředit energii na splnění zájmů našich uživatelů.

Tyto činnosti vykonáváme, abychom mohli řídit náš smluvní vztah s Vámi, abychom mohli splnit svou zákonnou povinnost nebo proto, že máme oprávněný zájem.

Pokud se zaregistrujete do našeho seznamu pro odesílání e-mailů, můžeme využívat služby poskytované platformami třetích stran (například sociální sítě a jiné webové stránky), abychom vám nebo jiným uživatelům zobrazovali zacílené reklamy na těchto platformách, přičemž poskytovateli takovéto platformy k těmto účelům poskytneme zašifrovanou e-mailovou adresu nebo jiné informace. Pokud chcete odmítnout používání Vašich informací k těmto účelům, kontaktujte nás, jak je to popsáno v bodě „16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže.

3. Sdílí společnost Stanley Black & Decker Vaše osobní údaje s třetími stranami?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami:
• Našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
– Seznam a adresy našich přidružených společností najdete zde.
– V případě informací shromážděných našimi japonskými přidruženými společnostmi a používaných společně se společností Stanley Black & Decker, Inc. je společnost Stanley
Black and Decker stranou zodpovědnou za správu společně používaných Osobních údajů.

• Naši pos kytovatelé služeb třetích stran včetně distributorů a obchodních zástupců pro účely vykonávání úloh naším jménem, jako například:
– Zjednodušení nákupu, vybavení objednávek a zpracování plateb
– Pomoc se servisem našich produktů
– Registrace produktů
– Reagování na požadavky a poskytování informací o produktech
– Pomoc při výměně produktů a jiných úlohách služeb zákazníkům
– Poskytování a zlepšování komunikace s Vámi
– Reagování na požadavky týkající se našich vztahů s investory
– Poskytování hostingu webových stránek, analýzy údajů, informačních technologií a související infrastruktury
– Reklamní a analytické služby
– Doručování e-mailů
– Vykonávání auditů
– Doručení oznámení, pokud jste vyhráli soutěž, kterou jsme uskutečnili, a doručení ceny
– Vykonávání průzkumu nebo ankety spokojenosti zákazníků
– Reagování na stížnosti nebo žádosti o reklamace produktů (rozšíření záruky, zranění, škody atd.)
– Další služby

Pokud máte zájem o další informace o způsobu, jakým poskytovatelé služeb třetích stran zacházejí s Vašimi Osobními údaji, kontaktujte nás, jak je to uvedeno níže.

• Našim odběratelům licence a franšízantům na jejich použití v souvislosti s marketingem, distribucí, prodejem a servisem výrobků prodávaných na základě licence od nás.
• Obchodním partnerům v pozici třetích stran, kteří vás mohou kontaktovat stran svých vlastních produktů nebo služeb, které vás mohou zajímat v souladu s Vašimi volbami.
• V průběhu používání Služeb se můžete rozhodnout zveřejnit Osobní údaje:
– Na fórech, ve veřejných, chatovacích místnostech, na profilových stránkách, blozích, v rámci průzkumných panelových diskusí a v komunitách, průzkumech a jiných službách, ve kterých můžete zveřejňovat informace a obsah (včetně (kromě jiného) našich Stránek sociálních médií). Upozorňujeme, že všechny informace, které uveřejníte nebo zpřístupníte prostřednictvím těchto služeb, se stanou veřejnými a mohou být k dispozici ostatním uživatelům a široké veřejnosti.
– Prostřednictvím sdílení pomocí sociálních sítí. Když připojíte svůj účet Služeb s účtem sociálních médií, sdílíte informace s přáteli přiřazenými k Vašemu účtu sociálních médií, s ostatními uživateli a s poskytovatelem účtu daného sociálního média. Tím nám udělujete oprávnění k ulehčení tohoto sdílení informací a rozumíte tomu, že používání sdílených informací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů daného poskytovatele sociálních médií.

Jiná použití a zveřejnění Osobních údajů
Vaše Osobní údaje taky používáme a zveřejňujeme v nezbytném a vhodném rozsahu, zejména pokud máme právní povinnost nebo oprávněný zájem:
• V zájmu dodržování platných zákonů.
– To může zahrnovat zákony platné mimo zemi Vašeho trvalého pobytu.
• V rámci odpovědi na žádosti od veřejných a vládních orgánů.
– To může zahrnovat zákony a orgány mimo zemi Vašeho trvalého pobytu.
• Na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
– Například když reagujeme na žádosti nebo příkazy orgánů činných v trestním řízení.
• Z jiných právních důvodů včetně následujících:
– Na ochranu našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo ochranu našich uživatelů, Vás, nás či ostatních.

Máme oprávněný zájem na zveřejnění nebo přenosu některých nebo všech Osobních údajů shromážděných o vás pro třetí stranu, pokud někdy dojde ke sloučení společnosti Stanley Black & Decker, pokud bude převzatá nebo v ní proběhne reorganizace, společný podnik, postoupení, prodej, převod nebo jiný způsob ztráty celé nebo jakékoli části našich obchodních činností, majetku či akcií (také v souvislosti s konkurzním řízením nebo řízením podobného charakteru).
Takovýmito třetími stranami se může stát nabývající subjekt a jeho poradci.

4. Jaké další informace o Vás společnost Stanley Black & Decker shromažďuje?
„Dalšími informacemi“ se rozumí jakékoli informace, které neodhalují Vaši konkrétní identitu nebo se přímo netýkají identifikovatelné osoby. Další informace zahrnují:
• Typ a verze prohlížeče
• Operační systém
• IP adresa (pro více informací viz níže)
• Poskytovatel internetových služeb, s jehož pomocí přistupujete k našim Službám
• Použití odkazů na naše Služby a IP adresa, ze které jste se přihlásili
• Požadované a zobrazené webové stránky
• Čas strávený využíváním našich Služeb
• V případě našich mobilních webových stránek a aplikací technické informace o používaném zařízení typu velikost obrazovky, podpora souborů cookie a způsob zobrazování obrázků
• Údaje o používání aplikací
• Další informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a dalších technologií popsaných níže
• Demografické informace a další informace, které jste poskytli a které neodhalují Vaši konkrétní identitu
• Informace agregované takovým způsobem, že už neodhalují Vaši konkrétní identitu

Vaši IP adresu automaticky přiděluje Vašemu počítači váš poskytovatel internetových služeb. IP adresu je možno identifikovat a automaticky zaznamenávat do záznamových souborů našich serverů vždy, kdy uživatel přistupuje k Službám, spolu s časem návštěvy a stránkami, které navštívil. Shromažďování IP adres je běžnou praxí a automaticky ji vykonává mnoho webových stránek, aplikací a jiných služeb. IP adresy používáme pro účely, jako výpočet úrovní používání, diagnostika problémů se servery a správa Služeb.
Také můžeme z Vaší IP adresy odvodit Vaši přibližnou polohu (viz část „Poloha“ níže).

Ostatní informace můžeme používat a zveřejňovat z jakéhokoli důvodu, s výjimkou případů, kdy jsme povinni konat jinak dle platných zákonů. Pokud se po nás na základě platné legislativy vyžaduje, aby se s Ostatními informacemi zacházelo jako s Osobními údaji, smíme je použít a zveřejňovat za stejných podmínek, za kterých zveřejňujeme Osobní údaje, tak, jak je to podrobně popsáno v těchto Zásadách.

My, stejně jako naši poskytovatelé služeb shromažďujeme Ostatní informace různými způsoby, včetně následujících:
• Pomocí prohlížeče nebo zařízení
– Určité informace shromažďuje většina prohlížečů, případně se shromažďují automaticky prostřednictvím Vašeho zařízení, například pomocí Media Access Control (MAC), typu počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, názvu a verze operačního systému, výrobce a modelu zařízení, jazyka, typu a verze internetového prohlížeče a názvu a verze Služeb (například Aplikací), které používáte. Tyto informace používáme k zabezpečení správného fungování Služeb.

• Používáním Aplikací
– Jakmile si stáhnete a používáte Aplikace, naše společnost a naši poskytovatelé služeb můžeme sledovat a shromažďovat údaje o používání Aplikací, například datum a čas,
kdy Aplikace na Vašem zařízení přistupuje k našim serverům, jaké informace a soubory byli stáhnuté do Aplikace, na základě čísla Vašeho zařízení.

• Informace o fyzické poloze
– Naše služby a e-maily ve formátu HTML obsahují funkce, které mohou vyžadovat shromažďování různých typů informací o poloze (například IP adresa, GPS souřadnice nebo poštovní směrovací číslo), které pak použijeme pro konkrétní funkci, kterou jste vybrali, například:
– Funkce Kde koupit a vyhledání prodejce
– Některé z našich Služeb Vám umožňují vyhledat nejbližší prodejnu, která nabízí produkt od společnosti Stanley Black & Decker, který chcete, a zjistit, zda takovéto blízké prodejny mají konkrétní položky na skladě. Pokud přistupujete k některé z našich Stránek nebo Aplikací prostřednictvím mobilního zařízení a máte povolené služby založené na poloze, pak se informace o poloze potřebné pro tyto funkce sbírají, například, pomocí satelitů, mobilních telefonů nebo signálu Wi-Fi. Pokud přistupujete k těmto funkcím prostřednictvím desktopu, můžete povolit svému prohlížeči, aby nám poskytl informace o Vaší poloze na základě Vaší IP adresy, abychom mohli reagovat na Vaši žádost, nebo Vás můžeme požádat o poskytnutí informací o Vaší poloze. Specifičnost informací o poloze desktopu se může lišit v závislosti na používaném prohlížeči a způsobu připojení k internetu. Nastavení Vašeho mobilního zařízení vám umožňují zakázat služby založené na poloze, což zabrání přístupu našich Stránek a Aplikací k přesným informacím o poloze Vašeho mobilního zařízení. Doporučujeme Vám, abyste si prošli pomocníka nebo návod na použití dodávaný se zařízením.

▪ E-mail
– Naše e-maily používají Vaši IP adresu k určení poštovního směrovacího čísla místa, na kterém se nacházíte ve chvíli, kdy otevíráte e-mail. To nám umožňuje přizpůsobit obsah, například mapu blízkých prodejen s našimi produkty. Specifičnost místa se může lišit v závislosti na zařízení, které používáte k otevírání našich e-mailů. Váš e-mailový program Vám může umožnit zabránit stáhnutí pixelové značky nebo obrázků v e-mailech, které od nás dostáváte, což zároveň zabrání přístupu našeho poskytovatele služeb k informacím o Vaší poloze. Můžete také zrušit příjem našich e-mailů, jak je to popsané v Části 6 níže.

▪ Produkty a služby s podporou připojení Bluetooth®. Tato část se vztahuje na další osobní údaje, které se mohou shromažďovat, používat a zveřejňovat v souvislosti s našimi produkty a službami s podporou připojení Bluetooth® a souvisejícími Službami (společně naše „Produkty a služby s podporou připojení Bluetooth®“). Pokud přistupujete k našim Produktům a službám s podporou připojení Bluetooth® prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme shromažďovat a používat lokalizační služby Vašeho mobilního zařízení a možnosti technologie Bluetooth® k identifikaci data, času a místa Vašeho mobilního zařízení, když bylo naposledy v dosahu připojení Bluetooth® registrovaného Produktu s podporou připojení Bluetooth®. To Vám pomůže při vyhledávání registrovaných Produktů s podporou připojení Bluetooth®. Můžeme také shromažďovat informace o Vašem registrovaném Produktu s podporou připojení Bluetooth®, jež nám byli odeslané prostřednictvím mobilních zařízení ostatních uživatelů a informace o poloze registrovaných Produktů s podporou připojení Bluetooth® jiných uživatelů, které nám byli odeslané prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení. (Bluetooth® je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takovýchto značek ze strany společnosti Stanley Black & Decker je pod licencí). Můžete se vyhnout shromažďování těchto údajů tím, že zabráníte přístupu Služeb k připojení Bluetooth® na Vašem zařízení pomocí nastavení zařízení nebo v některých případech u instalace aplikace, ale je možné, že Vám nebudeme schopni poskytnout všechny funkce Služeb.

▪ Můžeme také sdílet fyzickou polohu Vašeho zařízení spolu s informacemi o zobrazovaných reklamách a dalších informacích, které shromažďujeme, s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytnout personalizovanější obsah a zkoumat efektivnost reklamních kampaní.

Pokud nesouhlasíte s poskytnutím informací o poloze nebo zakážete lokalizační služby v mobilním zařízení, můžeme Vás požádat, abyste ručně vybrali region, ve kterém se nacházíte, nebo abyste zadali své poštovní směrovací číslo. Nastavení Vašeho desktopu nebo mobilního zařízení Vám umožňují zakázat služby založené na poloze, což zabrání našim Službám v přístupu k informacím o Vaší poloze. Doporučujeme Vám, abyste si prošli pomocníka nebo návod na použití dodávaný se zařízením nebo prohlížečem, kde naleznete veškeré informace. Pokud jste se rozhodli tyto informace neposkytnout, nemusí se Vám zobrazovat obsah specifický pro Vaši polohu a naše společnost nebo naši marketingoví partneři Vám nebudou moci poskytnout příslušné personalizované služby a obsah.

Soubory cookie
Naše společnost a poskytovatelé služeb v pozici třetích stran používají soubory „cookie“. Soubory cookie přiřaďují Vašemu zařízení jedinečnou identifikaci a jsou obvykle uložené přímo ve vašem zařízení prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče.

Informace, které naše společnost a poskytovatelé služeb v pozici třetích stran shromažďují prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a podobných technologií, zahrnují následující informace:
▪ Vaše interakce s našimi Službami a s našimi reklamami
▪ Dobu Vaší návštěvy našich Služeb
▪ Hledané položky a produkty, položky vložené do nákupního košíku a údaj, zda si koupíte jenom některé nebo všechny tyto položky
▪ Potvrzení při otevření e-mailu od naší společnosti včetně času, kdy e-mail otevřete, a údaj, zda kliknete na odkazy v e-mailu
▪ Stránky, které navštívíte po návštěvě některé z našich Stránek
▪ Jazykové preference
▪ Další údaje o návštěvnosti

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie k následujícím účelům: bezpečnostní účely, zjednodušení navigace, efektivnější zobrazování informací a přizpůsobení Vašich zkušeností, přizpůsobení e-mailového marketingu na základě Vašeho využívání Služeb, identifikace vracejících se návštěvníků, sledování položek ve Vašem košíku a zobrazování přizpůsobených reklam na dalších stránkách, jak je to popsáno níže.

Shromažďujeme také statistické informace o používání Služeb s cílem neustále zlepšovat jejich design a funkčnost, zlepšovat obchodní činnosti a transakce, porozumět způsobu využívání Služeb, určovat, které části našich Stránek jsou nejnavštěvovanější nebo nejpoužívanější, sledovat počet návštěvníků našich Stránek a lépe řešit otázky týkající se Služeb.

Soubory cookie nám dále umožňují zvolit, které z našich reklam nebo nabídek Vás budou s největší pravděpodobností zajímat, a zobrazovat je během používání Služeb a na jiných stránkách.
Můžeme také používat soubory cookie nebo jiné technologie v online inzerci ke sledování reakcí na naše reklamy a na měření efektivnosti naší reklamy. Další informace o používání souborů cookie, pixelových značek a jiných podobných inzerčních technologií na jdete v části „5. Jak se naše reklamy zobrazují na jiných webových stránkách a zařízeních a jaké jsou Vaše možnosti?”.

Naše systémy nemusí rozpoznávat hlavičky „Nesledovat“ z některých nebo všech prohlížečů. Pokud nechcete, aby se shromažďovaly informace prostřednictvím souborů cookie, většina prohlížečů Vám umožňuje automaticky odmítnout soubory cookie nebo zobrazit možnost odmítnout nebo přijmout konkrétní soubor cookie nebo soubory cookie) z konkrétní webové stránky.
Mohlo by Vás také zajímat http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Pokud ale nepřijímáte soubory cookie, mohou se vyskytnout určité problémy při používaní Služeb. Také se Vám nemusí zobrazovat reklama nebo jiné nabídky od naší společnosti, které jsou relevantní pro Vaše zájmy a potřeby.
• Pixelové značky a jiné podobné technologie
o Můžeme také používat pixelové značky (známé také jako webové signály, webové značky a transparentní soubory GIF) při poskytování Služeb. Pixelová značka je téměř neviditelný grafický obrázek velikosti jednoho pixelu na webové stránce nebo v e-mailové zprávě.
Tyto technologie používáme kromě jiného k sledování činností uživatelů Služeb (včetně příjemců e-mailů), na měření úspěšnosti našich marketingových kampaní, na měření, které části našich Lokalit jsou nejnavštěvovanější nebo nejpoužívanější, a na sestavení statistik o používání služeb a míře reakcí.
• Analýzy třetích stran
Využíváme poskytovatelů analytických služeb třetích stran, například Google® Analytics, kteří používají soubory cookie a podobné technologie k měření trendů návštěvnosti a uživatelských trendů a které nám umožňují lépe porozumět Vašemu užívání a interakce s našimi Službami.
Tato služba může také shromažďovat informace o používání jiných webových stránek, aplikací a online zdrojů. Další informace o tom, jak společnost Google používá údaje během používání našich služeb, najdete zde, a pokud se chcete odhlásit z těchto postupů společnosti Google, stáhněte si doplněk pro prohlížeče na odhlášení se ze služby Google Analytics, jenž je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

• Další informace ze Stránek sociálních médií
Podobně jako výše popsané navigační informace nám stránky sociálních médií, na nichž máme naše Stránky sociálních médií, mohou poskytnout agregované informace a analýzy o návštěvnících našich Stránek sociálních médií. To nám umožňuje lépe pochopit a analyzovat náš růst uživatelů, všeobecné demografické informace o uživatelích a interakci s obsahem na našich Stránkách sociálních médií.

• Používání technologie Adobe Flash (včetně Flash Local Shared Objects („Lokální sdílené objekty programu Flash“)) a jiných podobných technologií
Můžeme použít Lokální sdílené objekty programu Flash a další technologie mimo jiné ke shromažďování a ukládání informací o Vašem používání Služeb.
Pokud nechcete, aby byly Lokální sdílené objekty programu Flash uložené ve Vašem počítači, můžete upravit nastavení přehrávače Flash na zablokování ukládání Lokálních sdílených objektů programu Flash pomocí nástrojů, které jsou součástí panelu Website Storage Settings (Nastavení ukládání z webových stránek).
Můžete také přejít na panel Global Storage Settings (Globální nastavení ukládání) a postupovat podle pokynů (které mohou například vysvětlovat, jak odstranit existující Lokální sdílené objekty programu Flash (označované jako „informace“), jak zabránit umístění Lokálních sdílených objektů programu Flash do Vašeho počítače bez dotazu a jako zablokovat Lokální sdílené objekty programu Flash, které nejsou poskytované provozovatelem stránky, jež právě používáte.)
Upozorňujeme, že nastavení přehrávače Flash na zákaz nebo omezení příjmu Lokálních sdílených objektů programu Flash může snížit nebo omezit funkčnost některých aplikací Flash.

• Kromě toho využíváme Ostatní informace shromážděné prostřednictvím technologií pro identifikaci a řešení problémů, se kterými se mohou návštěvníci u přístupu k Službám setkat.

Pro EHP: další informace o souborech cookie používaných webovou stránkou v EHP najdete v našich zásadách používání souborů cookie na každé webové stránce.

5. Jak se naše reklamy zobrazují na jiných webových stránkách a zařízeních a jaké jsou Vaše možnosti?
Máme smlouvy s reklamními společnostmi v pozici třetích stran, které přizpůsobují internetovou inzerci tak, aby vás mohli navést na jiné webové stránky a online služby. Tyto reklamní společnosti v pozici třetích stran umísťují, používají nebo spoléhají na technologie, jako jsou soubory cookie a pixelové značky, aby získali informace o Vašich vztazích s našimi Službami. Tyto informace spolu s informacemi, které tyto společnosti získávají z Vašeho přístupu a používání jiných webových stránek nebo služeb online na Vašich zařízeních, a informacemi získanými od třetích stran nám pomáhají zvolit reklamu, kterou Vám budeme zobrazovat a místa, kde ji budeme zobrazovat, na základě Vašich zkušeností s našimi Službami a dalšími webovými stránkami, které navštívíte. Také zde používají tyto technologie spolu s informacemi, které shromažďují o Vašem chování online k tomu, aby Vás rozpoznali na všech zařízeních, která používáte, například mobilní telefon a laptop.

Informace o odhlášení se z programů, kde jsou tyto reklamní společnosti v pozici třetích stran zapojené, a o tom, jak se odhlásit na prohlížečích u konkrétního desktopu a mobilních zařízení, ze kterých přistupujete k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, najdete na adrese http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikaci AppChoices pro odhlášení v mobilních aplikacích si můžete stáhnout na adrese www.aboutads.info/appchoices.

Upozorňujeme, že kliknutím na tyto webové stránky opustíte naši stránku a přejdete na jinou stránku online, kde můžete určit Vaše preference v rámci daného odhlašovacího programu. Můžete také kliknout na ikonu preferencí, která se může zobrazovat v některých z našich reklam zobrazovaných pomocí těchto technologií.

6. Jaké máte možnosti ovlivnit způsob používání a zveřejňování Vašich Osobních údajů?
Poskytujeme vám tyto možnosti týkající se informací, které shromažďujeme, a toho, jak s Vámi komunikujeme, využíváme a zveřejňujeme Vaše data.

a. E-mail: Můžete se odhlásit z našich marketingových e-mailů pomocí pokynů uvedených v e-mailové zprávě, kterou jste dostali. Přesto, že jste se odhlásili, můžete stále dostávat jiné než marketingové e-maily, jako například potvrzení o objednávce/odeslaní, změny v službách, registrace produktů, stahování produktů z trhu nebo komunikaci se zákazníky.

b. Textové zprávy / IM: Můžete si odhlásit příjem mobilních textových zpráv (např. SMS, MMS) a dalších zpráv (např. WhatsApp, Facebook Messenger) od naší společnosti pomocí pokynů k odhlášení, které jsou k takovýmto zprávám přiloženy (pokud je to možné), případně kontaktováním naší společnosti dle postupu uvedeného v části „16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže.

c. Poštovní marketing: Pokud už nechcete dostávat marketingové materiály od naší společnosti prostřednictvím běžní poštovní zásilky, kontaktujte nás dle postupu uvedeného v části „16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže a oznamte nám, že chcete být vyřazeni z poštovního seznamu společnosti Stanley Black & Decker, přičemž uveďte také poštovní adresu, kterou chcete vyřadit.

d. Soubory cookie: Můžete nastavit webový prohlížeč tak, aby vás upozornil, když přijmete soubor cookie, nebo aby neakceptoval určité soubory cookie. Pokud se ale rozhodnete neakceptovat soubory cookie z našich Služeb, pravděpodobně nebudete moci využít všechny funkce našich Služeb. Informace o tom, jak zrušit používání souborů cookie pro online behaviorální reklamu, najdete v části „5. Jak se naše reklamy zobrazují na jiných webových stránkách a zařízeních a jaké jsou Vaše možnosti?”.

e. Naše sdílení Vašich Osobních údajů s přidruženými společnostmi za účelem jejich přímého marketingu:
Pokud chcete, abychom zrušili sdílení Vašich Osobních údajů s našimi přidruženými společnostmi za účelem přímého marketingu, můžete takovéto sdílení zrušit tak, že kontaktujete naši společnost podle postupu uvedeného v části „16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže.

Pokusíme se vyhovět Vašim žádostem v přiměřené době. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z příjmu e-mailů souvisejících s marketingem, můžeme vám dál posílat důležité administrativní zprávy, ze kterých se odhlásit nemůžete.

7. Jak společnost Stanley Black & Decker zabezpečuje Vaše Osobní údaje?
Naše společnost využívá přiměřených technických, administrativních a fyzických opatření na ochranu osobních údajů, jež jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou, před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou a zveřejněním.
Pokud používáte některou z našich Služeb s internetovým obchodem, navrhli jsme náš internetový obchod, aby přijímal objednávky pouze z webových prohlížečů, které umožňují komunikaci prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL), která Vaše informace během jejich přenosu zašifruje. Prohlížeče, které nesplňují tento požadavek, nebudou schopny přejít do části našich Služeb s internetovým obchodem.

Je nutné si uvědomit, že 100% bezpečnost přenosu nebo ukládání údajů není vždy možná. Pokud máte důvod domnívat se, že Vaše interakce s naší společností už není bezpečná, bezodkladně nám to oznamte dle postupu uvedeného v části „16.Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže.

8. Jak můžete přistupovat ke svým Osobním údajům, měnit je nebo je odstranit?
Pokud byste chtěli požádat o přístup, aktualizaci, opravu, vyřazení, omezení nebo odstranění Osobních údajů, které jste předtím poskytli naší společnosti, vznést proti zpracování Osobních údajů námitku nebo pokud chcete požádat o zaslání elektronické kopie Vašich Osobních údajů za účelem jejich přenosu k jiné společnosti (v rozsahu, v jakém Vám je toto právo na přenos údajů udělené dle platných zákonů), můžete to udělat zasláním e-mailu nebo napsáním naší společnosti dle postupu uvedeného v části „16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?“ níže. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Ve své žádosti uveďte, jaké Osobní údaje chcete změnit, zda chcete, aby byly Vaše Osobní údaje vyřazeny z naší databáze, nebo nám oznamte jiná omezení, která chcete aplikovat na naše užívání Vašich Osobních údajů. Pro Vaši ochranu můžeme implementovat jen požadavky týkající se Osobních údajů souvisejících s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k odeslání Vaší žádosti, a můžeme také požádat o jisté Osobní údaje za účelem ověření totožnosti osoby žádající o přístup k záznamům o svých Osobních údajích. Pokusíme se vyhovět Vaší žádosti v přiměřené době.

Upozorňujeme, že může být potřeba uchovávat jisté informace za účelem vedení záznamů nebo k dokončení případných transakcí, které jste započali předtím, než jste požádali o změnu nebo vymazání (např. když uskutečníte nákup nebo se zúčastníte propagační akce, nemusí být možné změnit nebo odstranit poskytnuté Osobní údaje až do ukončení takovéhoto nákupu nebo propagační akce).

Pokud jste obyvatel Kalifornie mladší 18 let a jste zaregistrovaný uživatel Služeb, můžete nás požádat, abychom odstranili obsah nebo informace, které jste odeslali do Služeb tak, že nám napíšete na kontaktní adresu uvedenou níže. Upozorňujeme, že Vaše žádost nezaručuje úplné nebo komplexní odstranění obsahu nebo informací, protože část Vašeho obsahu mohla být například znovu zveřejněná dalším uživatelům.

Můžete také získat přístup, aktualizovat a opravit nepřesnosti v určitých Osobních údajích prostřednictvím svého účtu pro určité Služby.

9. Služby třetích stran
Společnost Stanley Black & Decker poskytuje licenci na používání svých obchodních značek nezávislým třetím stranám, které provozují webové stránky nezávisle na společnosti Stanley Black & Decker. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na soukromí, informace nebo další působení třetích stran včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, k nimž se připojují Služby; včetně jakékoli webové stránky nebo služby třetích stran, na nichž společnost Stanley Black & Decker provozuje své Stránky sociálních médií. Tyto třetí strany mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, které doporučujeme pozorně si přečíst. Zahrnutí odkazu na Služby neznamená doporučení propojené stránky nebo služby naší společností či našimi přidruženými společnostmi. Navíc nejsme zodpovědní za shromažďování, používání a zveřejňování informací ani za zásady nebo postupy v oblasti bezpečnosti jiných organizací, jakými jsou Facebook, Twitter, Google nebo jiný vývojář aplikací, poskytovatel aplikací, poskytovatel platformy sociálních médií, poskytovatel operačního systému, poskytovatel bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení, včetně informací týkajících se jakýchkoli Osobních údajů, které zpřístupníte jiným organizacím prostřednictvím či v souvislosti s Aplikacemi nebo našimi Stránkami sociálních médií.

10. Přenos do jiných zemí
Vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, v níž máme zařízení nebo v níž spolupracujeme s místními poskytovateli služeb, a používáním Služeb potvrzujete, že rozumíte tomu, že Vaše informace budou přeneseny do zemí mimo Vaši zemi pobytu včetně Spojených států amerických, které mohou mít pravidla ochrany údajů lišící se od pravidel Vaší země. Za určitých okolností mohou mít právo na přístup k Vašim osobním informacím soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační agentury nebo bezpečnostní orgány v těchto dalších zemích.
Pokud se nacházíte v EHP: Některé země mimo EHP uznala Evropská komise za země poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Při přenosech z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za přiměřené, jsme zavedli přiměřená opatření, jako například standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na ochranu Vašich Osobních údajů. Kopii těchto standardních smluvních doložek můžete získat zde.

11. Doba uchovávání
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to potřeba nebo jak je to povoleno pro účely, pro něž byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy.
Kritéria používaná na stanovení naši doby uchovávání zahrnují následující:
• Délku doby, během které trvá vztah naší společnosti s Vámi a během které Vám poskytujeme Služby (například dokud máte u nás účet nebo dokud používáte Služby);
• Právní závazky, kterým podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom záznamy o Vašich transakcích uchovali během jistého časového období předtím, než je budeme moci vymazat); nebo
• Vhodnost uchovávání s ohledem na naše právní postavení (například ve vztahu s platnými promlčecími lhůtami, soudními spory nebo vyšetřováními regulačních orgánů).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru naší marketingové komunikace, uchováme záznam o Vaší e-mailové adrese, abychom vám v budoucnu neposlali marketingové e-maily.

12. Používání služeb neplnoletými osobami
Služby nejsou cílené na osoby mladší osmnácti (18) let a Osobní údaje vědomě nezískáváme od osob mladších 18 let.

13. Citlivé informace
Všeobecně vás žádáme, abyste naší společnosti neposílali žádné citlivé Osobní údaje (např. čísla sociálního zabezpečení, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, víry nebo jiného přesvědčení, zdraví, biometrických údajů nebo genetických vlastností, kriminální minulosti nebo členství v odborových organizacích) prostřednictvím služeb nebo jiným způsobem. V případě, že se nám rozhodnete takovéto informace odeslat nebo Vás o to naše společnost požádá během vyšetřování stížnosti nebo sporu týkajícího se Služeb, shromáždíme a zpracujeme takovéto informace v souladu s platnými zákony.

14. Platební služby třetích stran
Na zpracování plateb vykonaných prostřednictvím Služeb můžeme využívat platební službu třetí strany. Pokud chcete provést platbu prostřednictvím Služeb, Vaše Osobní údaje budou shromážděny takovouto třetí stranou, nikoli naší společností, a budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů třetích stran, a nikoli těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Naše společnost nekontroluje a nezodpovídá za shromažďování, používání a zveřejňování Vašich Osobních údajů takovouto třetí stranou.

15. Změní se tyto Zásady ochrany osobních údajů?
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit, proto je pravidelně kontrolujte. V čase změny aktualizujeme datum účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů. Vaše používání Služeb po těchto změnách znamená, že revidované Zásady ochrany osobních údajů akceptujete.

16. Jak je možné kontaktovat společnost Stanley Black & Decker?
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, odešlete tento formulář Manažerovi pravidel ochrany osobních údajů nebo pokud chcete kontaktovat Manažera pravidel ochrany osobních údajů poštou, použijte následující korespondenční adresu:

Stanley Black & Decker, Inc.
Attn.: Privacy Policy Manager
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
USA

Uveďte svou otázku nebo požadavek ve svém e-mailu nebo v dopise včetně značek společnosti SBD a Služeb relevantních pro Vaši žádost.

Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečená, nezahrnujte do svých e-mailů informace o kreditních kartách ani jiné citlivé informace.

Doplňující informace pro EHP
V EHP můžete také:
• Kontaktovat zodpovědnou osobu pro Vaši zemi nebo region, pokud je stanovená. Seznam zodpovědných osob najdete zde.
• Předložit stížnost orgánu na ochranu údajů pro Vaši zemi nebo region, nebo pokud dojde k údajnému porušení platného zákona o ochraně údajů. Seznam orgánů na ochranu údajů v EHP je k dispozici zde.